Besöksmål i platåbergs-
landskapet

Upptäck hundratals spännande och varierande platser som vittnar om historien i platåbergslandskapet. Platser som visar spår från urtida geologiska processer med kontinenter som krockar, uppträngande magma och kilometertjock is. Som vittnar om de första människornas liv i området. Som berättar hur människan genom alla tider använt stenen från bergen. Natursköna platser där en bara kan sitta och andas en stund.

* Platsen är, eller ligger i, ett naturreservat.

Rosenstigen i Varnhem

Utsiktsplats Billingen

Skogsmuseet på Remningstorp

Hullsjön

Bergagården

Plantaberget

Ramlaklev

Flämslätt och Flämsjön*

Särestad landsbygdsmuseum

Silverfallet*

Kinnekulleleden

Thorsbergs stenbrott

Oljekoken i Gössäter

Tomtens kalkbrott

Cementas norra stenbrott

Gökhems kyrka

Höjentorps slottsruin*

Amundtorps skeppssättning

Agnestads kyrkoruin

Melldala naturreservat*

Skultorpsprofilen

Sydbillingens platå*

Vässtorpsåsen*

Ruskela källa*

Ökull-Borregården

Höjentorp-Drottningkullen*

Bockaskedeåsen-Toran*

Smula ås*

Healedet*

Borgundaberget*

Kleva klintar*

Blängsmossen*

Skogastorp*

Djupadalen i Dala*

Djupadalen i Karleby*

Vråhålan*

Jättadalen*

Råbäcks kalkbruk

Tovaberget

Myggeberget

Gerumsberget

Brunnhemsberget

Hornborgasjön

Hornborgasjön*

Högkullen

Trollhättefallen*

Åsle Tå

Älvutsikten*

Martorpsfallet*

Mösseberg

Billingeleden

Vandringsleder Halle- och Hunneberg

Stentorget kvarnstenar

Geologiutställning på Råda Ås

Geologistig vid Bergagården

Munkängarna naturreservat*

Ekehagen forntidsby

Falbygdens museum

Västergötlands museum

Ranstadsverket

Cementas södra stenbrott*

Kinne-Kleva skifferoljeverk och gruva

Gössäter mekaniska stehuggeri

Diabasbrottet på Hunneberg*

Silverfallet-Karlsfors*

Västra Tunhems grottor*

Gråmur

Ymsingsborgs fornborg, Skövde

Ymsingsborg*

Borgehalls Fornborg*

Skara domkyrka

Lindholmen slottsruin

Läckö slott

Vittene kulturled

Hästevads stenar*

Ekornavallen

Luttra gånggrift

Karleby gånggrifter

Olsbrostenen

Gudhems kloster

Tun bronsåldersröse

Västerplana kyrka

Kinne-Vedums kyrka

Forshems stenmuseum

Husaby kyrka

Råda kyrka

Mösseberg fornborg

Hallebergs fornborg*

Sandstenskleven vid Hällekis

Swerocks stenbrott

Mössebergs utkikstorn

Trolmens hamn

Sotaliden Stora Stolan

Ålleberg*

Öglunda grottor*

Ryds Grottor*

Valle Härad

Råbäcks hamn

Mörkeklevs grotta*

Österplana hed och vall*

Floutsikten*

Kållandsö

Råda ås

Slättbergen*

Sprickdalen vid Halle- och Hunneberg

Ovandalen och Hallesnipen*

Klapperstensfältet vid Grytet*

Vänermuseet

Naturum Hornborgasjön*

Kungajaktmuseet Älgens berg

Naturum Vänerskärgården

Pilgrimsleden

Lilla Stolan

Stora stenbrottet på Kinnekulle

Råbäcks mekaniska stenhuggeri

Lugnås qvarnstensgruva*

Askeberga skeppssättning

Källby hallar

Flyhov hällristningar

Varnhem

Kata Gård

Kakeled

Klyftamon*

Hindens Rev*

Gyllene spiken*

Varvsberget

Nordkroken