En av Västergötlands vackraste runstenar är Olsbrostenen.

Dateringen är osäker, men runorna ristades troligen på 970-talet. Förutom runinskriften har stenen en praktfull bildberättelse som avbildar det man kallar “Det stora djuret”. Denna avbildning är Västergötlands mest praktfulla, vikingatida ristning. Texten berättar om Olav som omkom i Estland, möjligen deltog denne Olav i Harald Blåtands härjningar i österled. Ristningen är utförd på ett granitblock, över två meter högt.

Hitta Hit