Lugnåsberget är ett av våra minsta platåberg och även det som ligger längst norrut. Högsta punkten är 155 meter över havet. Lugnåsberget består nästan bara av sandsten – ett litet lager av alunskiffer finns vid toppen. Troligen fanns det bara ett mycket tunt lager av diabas här, eller ingen diabas alls – och detta gjorde att berget saknade sin skyddande hätta och de översta sedimentära bergarterna har eroderats bort. Sedan 1100-talet fram till i början av 1900-talet har det brutits kvarnstenar i Lugnåsbergets gruvor och dagbrott. Runt om på berget finns spåren kvar av kvarnstenstillverkningen i form av cirka 600 dagbrott och 55 gruvor.

Naturreservat på Lugnåsberget

Intressanta platser på Lugnåsberget

Stentorget kvarnstenar

Lugnås qvarnstensgruva*

Bilder från Lugnåsberget