Under försommaren sprids det en stark lökdoft i Munkängarna. Det är från ramslökens liljekonvaljliknande blad, som finns i riklig mängd i Munkängarna.

Namnet Munkängarna härrör förmodligen från tiden fram till 1400-talet då Råbäck tillhörde Vadstena kloster. Numera är det inte några ängar utan snarare en lund av ädla lövträd.

I parken ligger Mörkeklevs grotta, där en frisk källa springer fram som så gott som alltid kan släcka törsten med friskt, kallt källvatten. 1923 blev en del av kalkstenskleven fridlyst och 1972 avsattes hela Munkängarna till naturreservat. Grundvattentillförseln till ängen har ändrats så att på sikt kommer det nog tyvärr att bli torrare, och vegetationen kommer att ändras. Munkängarnas flora är väldigt rik p.g.a. att dess grund är den bördiga alunskiffern. Även under de ljusaste sommarnätterna blir det fullkomligt svart under de stora träden inne i Munkängarna, det går knappt att urskilja någonting alls. Platsen är välbesökt av turister men även av lokalbefolkningen, och ett mer naturskönt område får man leta efter. Fördelen är att Munkängarna inte bara har sin tjusning under sommaren utan även på våren och framför allt under hösten då alla regnbågens färger uppenbaras i de vissnande bladen. Detta är helt enkelt ett paradis för naturälskare och fotografer.

Hitta Hit

Munkängarna är ett naturreservat.