Rosens­ti­gen är en vand­rings­led på ca 2 km som sling­rar sig fram vid Syd­bil­ling­ens slutt­ning. Leden tar dig runt Varn­hems klos­ter­kyr­ka, Kata­gård och Ull­un­da gam­la kalk­brott. Längs ån pas­se­rar man vack­ra kalk­stenstrap­por och en fin gam­mal stenbro.

Vand­ring­en går genom ett kul­tur­land­skap som berät­tar om hur män­ni­skor här har levt under två tusen år. Rosens­ti­gen har fått sitt namn efter Alba rosa minet­te, den ros som hit­tats i Gud­hems klos­termil­jö. Dom gam­la röd­fyrs­hö­gar­na min­ner om en tid då områ­det använ­des för kalk­bryt­ning. I bör­jan av 1900 talet kom ca 70% av lan­dets kalk­pro­duk­tion från Bil­ling­en, Kin­ne­kul­le och Fal­byg­den och sys­sel­sat­te en stor del av befolkningen.

Längs leden ser man ock­så spår efter den senas­te isti­den. Böl­jan­de kul­lar som är en del av kame­land­ska­pet i Val­le. Des­sa kom till när grus och sedi­ment avsat­tes i spric­kor ovan­på isen, men även i isälv­s­tunn­lar under isen. Sto­ra isblock som begrav­des i gru­set smäl­te sena­re och bil­da­de gro­par i land­ska­pet, så kal­la­de dödisgropar.

Hit­ta Hit