Ruskela källa ligger på Brunnhemsbergets västsluttning och är en naturlig källa från bergets lerskiffer.

Bergarten diabas, som ligger ovanför lerskiffern, är så pass uppsprucken att den släpper igenom vattnet ner till den porösa, mjuka och mycket uppspruckna lerskiffern. Källor i lerskiffern har ofta ett bra grundvatten då det sällan är påverkat av mänsklig verksamhet eftersom lerskifferns utbredningsområde mer eller mindre begränsar sig till utbredningen av bergens diabasplatåer.

Från Ruskela källa rinner Ruskelabäcken västerut nedför sluttningen. Längs med bäcken finns en rik mossflora och rikligt med död ved. Vandringsleden Faledreven löper genom reservatet. I anslutning till källan finns det bänkar och en iordningställd eldstad.

Hitta Hit