Upplevelsemuseet Åsle Tå är Sveriges största bevarade bebyggelse av backstugor. Här kan man vandra längs den pittoreska ”tågatan” som kantas av ett tiotal backstugor som står kvar på sina ursprungliga platser.

”Tån” var från början namnet på den allmänning i de svenska byarna där kreaturen vattnades och hölls. Med tiden fick de ”obesuttna”, alltså de som inte ägde en egen gård, bygga sig stugor på denna allmänning. Tåarna växte i storlek över hela Sverige men i och med industrialiseringen, urbaniseringen och emigrationen i slutet av 1800-talet avfolkades de efterhand. På de flesta håll revs stugorna helt och hållet. Men inte i Åsle, där bildade man 1923 en hembygdsförening som beslutade sig för att bevara platsen för framtida generationer.

Här kan du lära dig mer om 1700-1800-talets fattig-Sverige, se de autentiska interiörerna och ta del av tåarnas gripande levnadsöden genom flera gamla berättelser. Upplevelsen på Åsle Tå förstärks av att flera av stugorna numera är befolkade av verklighetstrogna dockor.

Den gamla smedjan och kvarnen är återuppbyggda och längst bort där ”tågatan” tar slut står en visthusbod och en hitflyttad skiftesverksladugård.

På området finns även ett lantbruksmuseum samt ett informationsskjul som berättar mer om bygdens rika historia. I anslutning till upplevelsemuseet ligger ett café.

Läs mer om området: asleta.se

Hitta Hit