I västra sluttningen av Mösseberg, på cirka 200 meters nivå, bildar kalkstenen en terrassyta som inom reservatet har en längd av 800 m och en största bredd av 130 m.

Denna terrass övergår västerut med två eller flera steg i klintar. Längst i sydväst finns en särskilt väl utbildad klint.

Den cirka 30 m tjocka ortocerkalkens yttre platårand är täckt med ett endast obetydligt jordlager. På många ställen går kalkstenen i dagen, dels fläckvis på den plana heden, dels i klintar ut mot nordväst. Kalkstenen är genombruten av sprickor. Merparten av reservatets yta är betäckt med alvarvegetation; en mindre del utgörs av kärr respektive lundvegetation. Klintarnas lodytor med skiktfogar hyser en intressant flora, speciellt märks ormbunkar såsom murruta och svartbräken.

Hitta Hit