I västra sluttningen av Mösseberg, på cirka 200 meters nivå, bildar kalkstenen en terrassyta som inom reservatet har en längd av 800 meter och en största bredd av 130 meter.

Denna terrass övergår västerut med två eller flera steg i klintar. Längst i sydväst finns en särskilt väl utbildad klint. Den cirka 30 meter tjocka ortocerkalkens yttre platårand är täckt med ett endast obetydligt jordlager. På många ställen går kalkstenen i dagen, dels fläckvis på den plana heden, dels i klintar ut mot nordväst. Kalkstenen är genombruten av sprickor. Merparten av reservatets yta är betäckt med alvarvegetation; en mindre del utgörs av kärr respektive lundvegetation. Klintarnas lodytor med skiktfogar hyser en intressant flora, speciellt märks ormbunkar såsom murruta och svartbräken.

Visa karta

Kleva klintar är ett naturreservat.