När inlandsisen hade smält bort över södra Sverige, bildades en sjö av allt smältvatten mellan iskanten och en landrygg i söder.

Det var en föregångare till Östersjön som kallas den Baltiska issjön. Stolan är den unika plats där issjön tappades ut i Västerhavet för ca. 11 600 år sedan i samband med att inlandsisen smälte av. Historien bakom är mer dramatisk än du kan föreställa dig. Precis här, vid Billingens nordspets, bröt enorma vattenmassor fram som sköljde över landskapet ut i Nordsjön. Vattennivån på issjön sänktes med 25 meter på kort tid, troligen ca 1,5 år.

I området finns renspolade hällar och en två meter djup ränna i sandsten som påminner om tappningen. Området nås enklast från Sotarliden vid gamla Mariestadsvägen, varifrån en promenadslinga utgår, eller från kalkstensbrottet norr om Stora Stolan. Vid Sotarliden finns ängar och betesmarker med en mycket rik flora, däribland orkidéer såsom brudsporre. Utsikten mot Kinnekulle och Klyftamon är storslagen.

Hitta Hit