Stenhuggerinäringen på Kinnekulle har anor från 1000-talet. Bygden var tidigt ett centrum för skickliga hantverkare.

Om detta vittnar bland annat de många sandstenskyrkorna från 1100- och 1200-talen. Stenhuggarkonsten förblev ett hantverk till mitten av 1800-talet, då mekaniseringen tog fart. Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri grundades av Carl Klingspor år 1888. Stenhuggeriets främsta produkt var byggnadsmaterial av röd och grå kalksten. Man tillverkade trappor, golv, fönsterbänkar, friser och portaler, men även gravvårdar, foderkrubbor, trädgårdssten och mycket annat.

Kring sekelskiftet arbetade här 45-50 man, varav hälften i stenbrottet och det är inte svårt att föreställa sig hur platsen då sjöd av liv och verksamhet. Så sent som i mitten av 1960-talet arbetade fortfarande bortåt 10 stenhuggare i verkstäderna. Därefter sjönk efterfrågan och verksamheten lades ned 1970.

Tretton år senare, 1983, blev stenhuggeriet ett arbetslivsmuseum och den gamla verkstaden med bevarade maskiner skyddades som byggnadsminne 1984. Sammantaget har stenhuggeriet en mycket omfattande maskinpark. Råbäcks mekaniska stenhuggeri utnämndes 2018 till Årets arbetslivsmuseum.

Läs mer om Råbäcks mekaniska stenhuggeri på deras hemsida.

Hitta Hit