Vid Fläms­lätt finns det bad­plats, lek­plats, rodd­bå­tar och kano­ter att hyra.

Fläms­lätts kurs­gård har varit en plats för ung­doms- och kon­fir­ma­tions­lä­ger sedan 1950-talet. Kurs­går­den ägs av Svens­ka kyr­kan men alla är väl­kom­na att bada eller ha pick­nick på den sto­ra gräs­mat­tan. Fläm­sjöns vat­ten är klart med sand­bot­ten, och här är det gott om fisk. Runt Fläm­sjön går det ock­så en vand­rings­led på unge­fär nio kilometer. 

Hit­ta Hit

Fläms­lätt och Fläm­sjön lig­ger i natur­re­ser­va­tet Eaha­gen-Öglun­da ängar