Ulv och Rag­nar, de båda res­te den­na sten efter Fare, sin fader… kris­ten man. Han hade god tro på Gud.

Så lyder runin­skrip­tio­nen på den söd­ra run­ste­nen vid Käll­by hal­lar. Den and­ra, nor­ra run­ste­nen vid Käll­by har, för­u­tom en runin­skrip­tion, en stor mans­fi­gur ristad på ena sidan – kanske är det asa­gu­den Tor? Bäg­ge run­ste­nar­na är från vikin­ga­tid, men en är hed­nisk, och en är kristen.

Ste­nen med den krist­na inskrip­tio­nen flyt­ta­des hit på 1600-talet. I tillägg till de bäg­ge run­ste­nar­na finns här ett grav­fält med tre grav­hö­gar och fyra stensättningar.

Tänk på att Käll­by hal­lar lig­ger på pri­vat mark, så visa hänsyn!

Hit­ta Hit