Ulv och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare, sin fader… kristen man. Han hade god tro på Gud.

Så lyder runinskriptionen på den södra runstenen vid Källby hallar. Den andra, norra runstenen vid Källby har, förutom en runinskription, en stor mansfigur ristad på ena sidan – kanske är det asaguden Tor? Bägge runstenarna är från vikingatid, men en är hednisk, och en är kristen.

Stenen med den kristna inskriptionen flyttades hit på 1600-talet. I tillägg till de bägge runstenarna finns här ett gravfält med tre gravhögar och fyra stensättningar.

Tänk på att Källby hallar ligger på privat mark, så visa hänsyn!

Hitta Hit