Husaby kyrka med sitt mäktiga trippeltorn från 1000-talet är Sveriges första biskopskyrka och idag en av vårt lands äldsta byggnader.

Kyrkorummet har fortfarande en medeltida atmosfär. Dopfunten och triumfkrucifixet i Husaby kyrka är från 1200-talet liksom den gamla biskopsstolen som är en av Sveriges äldsta möbler.

Mest känt är Husaby för att Olof Skötkonung lät döpa sig här omkring år 1000 e. kr. Han var Sveriges förste kristne kung. Han härskade från 990-talet fram till sin död 1022 och brukar sägas vara den förste kung som styrde över både Svealand och Götaland.

Bredvid kyrkan ser vi rester av biskopsborgen. Biskopsborgen var troligen Olof Skötkonungs Kungsgård och därefter Skarabiskoparnas bostad i Husaby, fram till reformationen 1527. Borgen har genomgått flera byggnadsstadier. Den äldsta delen är troligen från 1100-talet, men här finns lämningar som är betydligt äldre.

Hitta Hit