Tvärtemot vad namnet antyder så är Ryds grottor inte några grottor. Istället är det en klyfta som öppnats upp.

Mäktiga diabaspelare har glidit ut 10-20 meter mot rasbranten. I branten och botten av klyftorna finns gott om mäktiga stenblock. Från platåkanten har man en vidsträckt utsikt.

Den här typen av hålor, grottor och pelare hittar vi längs diabasbranterna på många ställen runt Billingen. Diabasen är en magmatisk bergart – det betyder att den har sitt ursprung från magma i jordens inre. Magman trängde upp i sprickor i de omkringliggande bergarterna för runt 300 miljoner år sedan. När den heta magman svalnade och stelnade till bergarten diabas sprack den upp, oftast i sexsidiga pelarblock men också längs längre sprickor. Det är det som gett bergssidorna deras karakteristiska utseende med pelare, klyftor, hålor och grottor. Under vår- och höstflod kastar sig Blängsmossens gula myrvatten utför branten i det intilliggande Guldfallet.

Tänk på att miljön är förrädisk, och håll hundar kopplade och barn under uppsikt!

Hitta Hit

Ryds grottor ligger i naturreservatet Rånna Ryd.