Halleberg är det nordligaste av tvillingbergen Halle- och Hunneberg. Berget skjuter ut mot Vänern i norr och skiljs från Hunneberg av en 500 meter bred dalgång. Norra delen av berget kallas för Hallesnipen. Högsta punkten på Halleberg är 155 meter över havet. Precis som Hunneberg består Halleberg av sandsten, alunskiffer och diabas. Platåbergslagren kalksten och lerskiffer saknas alltså här. Diabaslagret är å andra sidan mycket tjockt, upp till 60 meter som mest. Diabasbranterna ger berget sitt karakteristiska utseende och är upphov till en mycket speciell flora och fauna.

Halleberg anses av en del vara platsen för Valhall, asagudarnas boning. En del av berget kallas för Häcklan efter ett av Odens många namn, Häcklamannen.

Läs mer på www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/Halleberg

Tre intressanta platser på Halleberg

Hallebergs fornborg*

Ovandalen och Hallesnipen*

Klapperstensfältet vid Grytet*

Bilder från Halleberg