Öglun­da grot­tor lig­ger längs sti­gen i Jät­ta­da­len vid väst­ra Billingen.

Vid Öglun­da grot­tor har grott­rum bil­dats under sto­ra ras­block, och du ser ock­så fri­ståen­de pela­re av dia­bas. Den här typen av hålor, grot­tor och pela­re finns längs dia­bas­bran­ter­na runt hela Billingen.

Dia­bas är en mag­ma­tisk bergart – det bety­der att den har sitt ursprung från mag­ma i jor­dens inre. Mag­man träng­de upp i spric­kor i de omkring­lig­gan­de bergar­ter­na för runt 300 mil­jo­ner år sedan. När den heta mag­man sval­na­de och stel­na­de till bergar­ten dia­bas sprack den upp, oftast i sex­si­di­ga pelar­block men ock­så längs långa spric­kor. Det är det som gett bergs­si­dor­na deras karak­te­ris­tis­ka utse­en­de, med pela­re, klyf­tor, hålor och grottor.

Tänk på att mil­jön är för­rä­disk, och håll hun­dar kopp­la­de och barn under uppsikt!

Hit­ta Hit

Öglun­da grot­tor lig­ger i natur­re­ser­va­tet Jät­ta­da­len-Öglun­da grot­ta.