Öglunda grottor ligger längs stigen i Jättadalen vid västra Billingen.

Vid Öglunda grottor har grottrum bildats under stora rasblock, och du ser också fristående pelare av diabas. Den här typen av hålor, grottor och pelare finns längs diabasbranterna runt hela Billingen.

Diabas är en magmatisk bergart – det betyder att den har sitt ursprung från magma i jordens inre. Magman trängde upp i sprickor i de omkringliggande bergarterna för runt 300 miljoner år sedan. När den heta magman svalnade och stelnade till bergarten diabas sprack den upp, oftast i sexsidiga pelarblock men också längs långa sprickor. Det är det som gett bergssidorna deras karakteristiska utseende, med pelare, klyftor, hålor och grottor.

Tänk på att miljön är förrädisk, och håll hundar kopplade och barn under uppsikt!

Hitta Hit