Leden går ömsom uppe på pla­tån med fan­tas­tis­ka utsik­ter, ömsom i slutt­ning­en genom hag­mar­ker och sko­gar samt på kalk­stens­pla­tån i Berg och genom det böl­jan­de land­ska­pet i Valle.

Bil­ling­e­le­den bju­der på vari­e­ran­de vand­ring genom trols­ka sko­gar, under vack­ra löv­be­kläd­da träd­kro­nor och över öpp­na hag­mar­ker. Leden går både upp- och ned för Bil­ling­ens slutt­ning­ar och erbju­der en kupe­rad vand­ring. Leden är upp­de­lad i åtta etap­per vil­ket gör det enkelt att göra dags­tu­rer på leden för dig som inte vill gå hela leden. Det finns även anslu­tan­de leder som bju­der på fina rundslingor.

Läs mer här: https://www.vastsverige.com/skovde/leder/ledsida_billingeleden/

Hit­ta Hit