Kållandsö nordväst om Lidköping är den nordligaste delen av en landrygg ut i Vänern.

Berggrunden består av ljusa och mörka gnejser. Här kan du se resultatet av en dramatisk händelse för mycket länge sedan. Kållandsö är en del av en gammal skarv i jordskorpan där bergarter väster därom sköts upp över berggrunden i öster då vi krockade med Nordamerika för 1 miljard år sedan.

Bergarterna i väster är också något yngre än de i öster. Resultatet av överskjutningen kan man idag se, bl.a. strax söder om Läckö slott, vid Spiken och utefter Kållandsös stränder. Där är bergarterna starkt deformerade (omvandlade), förskiffrade gnejser som är utsträckta i nord-syd och som fortsätter på Värmlandsnäs på andra sidan av Vänern. Sådana starkt omvandlade bergarter, som deformerats vid rörelser långt nere i jordskorpan där temperaturen varit hög, kallas för myloniter. De känns igen genom att de är mycket finkorniga till täta och bandade.

Hitta Hit