Hållbarhet för de minsta

Utbildningen för miniambassadörer riktar sig till förskolebarn i 5-6-års åldern. Den handlar om att öka kunskapen om hållbarhetsfrågor på ett lustfyllt sätt och på ett tidigt stadium. Genom aktiviteterna får barnen också lära känna naturen i närområdet lite extra. Utbildningen bygger på 5 moduler som du som pedagog kan välja bland. Den avslutas med att barnen får varsitt diplom.

Klicka nedan för att komma till Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle där du kan läsa mer om utbildningen och ladda ner utbildnings- och kommunikationsmaterial.

Till Miniambassadör-konceptet