Bergar­ter­na på Varvs­ber­get är sam­ma som för alla pla­tå­berg (urberg, sand­sten, alun­skif­fer, kalk­sten, ler­skif­fer och dia­bas), men ber­get till­hör sam­ma kalk­stens­pla­tå som Gerums­ber­get och Plan­ta­ber­get. Ber­get häng­er ihop med Gerums­ber­get i söder.

Nam­net kom­mer från den forn­ti­da byn Varv på öst­ra sidan av ber­get, och fle­ra and­ra benäm­ning­ar har före­kom­mit under århund­ra­de­na: Får­dals­ber­get, Gran­ber­get eller Kungs­le­ba­ber­get. Vi hit­tar spår efter fle­ra forn­bor­gar är, bl. a. bor­gen Lena­borg på den nor­ra slutt­ning­en – här vis­ta­des Bir­ger Jarl på 1200-talet.

Hit­ta Hit