Vad är det som är så speciellt?

Årmiljoner av geologiska händelser har format det vi kallar platåbergslandskapet. Området består enkelt uttryckt av Västgötaslätten och de femton platåberg som ramar in den. Här finns tre unika miljöer så som peneplanet (urbergsytan) med sina släta berghällar, platåbergen som med sina olika berglager reser sig över slätten och istidsavsättningar som skapar ett makalöst landskap. I dessa miljöer finns en stor variation av naturtyper. 

PENEPLANET är rester av en uråldrig bergskedja som fanns för cirka 1700 miljoner år sedan. Bergskedjan eroderades sedan ner till denna platta yta. Detta är grunden – bottenplattan – i vårt landskap. På ett fåtal platser i världen ligger denna plana urbergsyta i dagen. Några av de platserna finns alltså här i geoparken, som till exempel vid Nordkroken utanför Vänersborg och i Naturreservaten Slättbergen inne i Trollhättan.

Bild: Slättbergens Naturreservat i Trollhättan (Sandhem). Föregående bild (i sidhuvudet) visar Nordkroken utanför Vargön. Foto: Henrik Theodorsson

LÄS MER

PLATÅBERGEN i Västergötland är uppbyggda av olika lager av bergarter, som lagren i en tårta. Dessa lager består av urberg (granit/gnejs), sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och diabas. Den hårda diabasen på toppen är en vulkanisk bergart. Magma trängde in i bergen för cirka 300 miljoner år sedan och stelnade inne i bland de sedimentära – och mjukare – bergarterna. Detta har bevarat bergen från att erodera. Bergarternas olika egenskaper har gett landskapet en vacker och varierande natur då olika växter trivs på olika berggrund.

Bild: Ålleberg sett från Karleby gånggrifter, Falköping. Foto: Henrik Theodorsson.

LÄS MER

Isen har format landskapet vi har idag! ISTIDSAVSÄTTNINGAR är spår efter istiden, enkelt uttryckt. Dessa spår kan se ut, och vara uppbyggda, på olika sätt och säkert har du hört talas om någon av dem: rullstensåsar, dödisgropar, ändmoräner och sanddyner. Dessa landskapsformer berättar för oss hur avsmältningen gick till när inlandsisen drog sig tillbaka.

Bild: Dödisgrop vid Varnhem i Skara kommun. Foto: Johan Lindwert

LÄS MER