Melldala naturreservat ligger strax under kalkstensplatån på Billingen. Flera naturliga källor rinner fram direkt från kalkstenen, och i källorna och kärr bildar det kalkhaltiga vattnet kalktuff.

Kalktuff är en vit eller gulaktig porös bergart som består av kalciumkarbonat. Den bildas genom att vatten löser ut kalk då det rinner genom kalkhaltigt berg. Då kalkhaltigt vatten når ytan fälls kalciumkarbonat ut. Utfällningen kan kapsla in växtlighet eller annat material som råkar finnas i dess väg. Där utfällningen är riklig bildas kalktuff som då kan innehålla växtdelar och andra föremål. Processen är pågående och visar hur fossil kan bildas. När det biologiska materialet försvunnit finns avtrycken kvar som hålrum i kalktuffen. Dessa avtryck är ofta mycket detaljrika och studier av växtavtryck i kalktuff har haft stor betydelse för att förstå hur floran har vandrat in.

Den kalkhaltiga marken ger en rik flora. Örter som du kan hitta är bland annat gulsippa, lundviol och ramslök. Melldala har också en intressant moss- och lavflora. Bland annat kan man hitta den sällsynta kalktuffmossan. Billingeleden går genom naturreservatet, som du når antingen genom att gå från Högsböla ängar i norr eller från Silverfallet i söder. 

Hitta Hit

Melldala är ett naturreservat.