Råda kyrka är en välbevarad kyrka i sandsten.

Kyrkan uppfördes på 1100-talet, men endast en liten del är bevarad från den tiden, bl. a. en ovanligt formad portal i västra delen. Kyrkan som vi ser den idag är från 1200-tal (östra delen) och 1400-tal (tornet i väster, vapenhus och sakristia). En runsten från 1000-talet finns inmurad i vapenhusets vägg.

Hitta Hit