På vägen upp från Lug­nås och E20 till Qvarnstens­gru­van, kan du efter ett par kilo­me­ter se en sam­ling kvarn­ste­nar som dels legat kvar på ”tor­get” och dels flyt­tats fram från sko­gar­na runt Lugnåsberget.

Sten­tor­get fun­ge­ra­de förr som plats för fin­hugg­ning samt för lag­ring och för­sälj­ning. Allt eftersom något gick fel under till­verk­ning eller trans­port läm­na­des ock­så många ste­nar kvar i sko­gar­na och går man längs sti­gar och vägar i Lug­nås hit­tar man myc­ket res­ter av des­sa än i dag.

Hit­ta Hit