På vägen upp från Lugnås och E20 till Qvarnstensgruvan, kan du efter ett par kilometer se en samling kvarnstenar som dels legat kvar på ”torget” och dels flyttats fram från skogarna runt Lugnåsberget.

Stentorget fungerade förr som plats för finhuggning samt för lagring och försäljning. Allt eftersom något gick fel under tillverkning eller transport lämnades också många stenar kvar i skogarna och går man längs stigar och vägar i Lugnås hittar man mycket rester av dessa än i dag.

På Stentorget kan du tyvärr också se att vår miljö fräter hårt på stenarna. Många av dem du ser verkar vara perfekta, men tittar man på ytor och kanter ser man att nedfall och väder tar ut sin rätt. Ett väderskydd skulle behövas inom kort, för annars är frågan hur stenarna kommer att se ut om 50-100 år?

Hitta Hit