På vägen upp från Lugnås och E20 till Qvarnstensgruvan, kan du efter ett par kilometer se en samling kvarnstenar som dels legat kvar på ”torget” och dels flyttats fram från skogarna runt Lugnåsberget.

Stentorget fungerade förr som plats för finhuggning samt för lagring och försäljning. Allt eftersom något gick fel under tillverkning eller transport lämnades också många stenar kvar i skogarna och går man längs stigar och vägar i Lugnås hittar man mycket rester av dessa än i dag.

Hitta Hit