Man började bryta diabas på östra sidan av Hunneberg i slutet av 1950-talet. Motståndet mot brottet var stort, då det skulle medföra ett stort ingrepp i bergets siluett.

Trots detta gav regeringen tillstånd till att bryta diabasen som ballast, d.v.s. fyllnad i betong och vid väg- och järnvägsbyggen. Den krossade diabasen visade sig dock ha dåliga egenskaper för detta, så verksamheten gick med förlust och fick läggas ner efter några år.

Hitta Hit

Diabasbrotttet på Hunneberg ligger i naturreservatat Halle- och Hunnebergs rasbranter.