Man började bryta diabas på östra sidan av Hunneberg i slutet av 1950-talet. Motståndet mot brottet var stort, då det skulle medföra ett stort ingrepp i bergets siluett.

Trots detta gav regeringen tillstånd till att bryta diabasen som ballast, d.v.s. fyllnad i betong och vid väg- och järnvägsbyggen. Den krossade diabasen visade sig dock ha dåliga egenskaper för detta, så verksamheten gick med förlust och fick läggas ner efter några år.

Idag har man en fantastisk utsikt från kanten av det gamla diabasbrottet. Perspektivet över Tore mosse med Torsjön, Dettern med Frugårdsundet – den forna vadvägen – med Vänerns mot horisonten och med Halleberg och Floslätten som inramning, skapar ett fängslande panorama. OBS! Utsikten besöks på egen risk, den är inte inhägnad!

Hitta Hit