Man började bryta diabas på östra sidan av Hunneberg i slutet av 1950-talet. Motståndet mot brottet var stort, då det skulle medföra ett stort ingrepp i bergets siluett.

Trots detta gav regeringen tillstånd till att bryta diabasen som ballast, d.v.s. fyllnad i betong och vid väg- och järnvägsbyggen. Den krossade diabasen visade sig dock ha dåliga egenskaper för detta, så verksamheten gick med förlust och fick läggas ner efter några år.

Hitta Hit