Kinnekulles olika bergarter är förutsättningen för den värdefulla natur och det varierande landskap som ger det dess karaktär än idag. Flera olika vackra naturtyper och speciella växter som skyddas med många naturreservat. Redan när Carl von Linné besökte detta 306 meter höga platåberg på 1700-talet berömde han det och kallade Kinnekulle ”en plats bland de märkvärdigaste i riket”.

Kinnkulle har en komplett lagerföljd med alla platåbergens bergarter: sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och diabas. Diabaslagret är dock mycket tunt, endast 10 meter tjockt. Därför har Kinnekulle sitt karakteristiska koniska utseende och saknar den stora diabasplatå som många av de andra bergen har.

Läs mer på www.vastsverige.com/lackokinnekulle/kinnekulle

Tre intressanta platser på Kinnekulle

Högkullen

Munkängarna naturreservat*

Stora stenbrottet på Kinnekulle

Bilder från Kinnekulle