Hornborgasjön
Från ishav till Hornborgasjön

För cirka 13 000 år sedan hade isen smält bort och Hornborgasjön var då en grund vik av det salta Västerhavet. När trycket från isen lättade började landet långsamt resa sig. Snart bröts kontakten med havet, och Hornborgasjön blev en insjö. Under de tusentals åren fram tills idag, har klimatet växlat mellan torra värmeperioder och mer kyliga och fuktiga. Storleken på Hornborgasjöns vattenspegel har både ökat och minskat. Men över tid har sjön blivit allt grundare. 

Men än i dag syns spåren av den stora inlandsisen i landskapet. Inuti isen och under den forsade smältvatten fram likt jättelika älvar. Isälvarna drog med sig rullstensåsar av sten, grus och sand och sedan släppte sedan ifrån sig dem. Vid Hornborgasjön finns bland annat Vässtorpsåsen och Ore backar. Deras toppiga profil beror på att de ligger ovanför högsta kustlinjen. De har inte påverkats av havsvågorna. Därför kallas de “getryggåsar”. På vissa platser bildades så kallade issjöar när isen smälte. Issjöarna kunde tömmas mycket plötsligt. Vattnet forsade då ut och rann genom landskapet med våldsam kraft. Hornborgaåns dalgång har skapats i samband med en sådan avtappning av issjöar i öster.

Tack vare platåbergen ligger Hornborgasjön som i en gryta. Det gör att det skapas termikvindar här. Termikvindar är varma och stiger därför uppåt. Fåglar liftar gärna med termikvindarna när de ska upp på höga höjder. På så sätt sparar till exempel tranor och rovfåglar mycket energi.

Hitta Hit