Vem var den mäktiga person som man reste ett enormt gravmonument över i Tun för 3500 år sedan?

Vi kan bara spekulera, men vi vet att gravröset i Tun en gång var hela 60 meter i diameter, och hade en höjd på sju meter. Det är ett av Sveriges största gravrösen, men har aldrig blivit undersökt. Vid Stenkullen kan man även se resterna av en förhistorisk boplats, en offerkälla och Tuns medeltida bytomt. Vid Tuns kyrka startar en fornstig med informationstavlor. Söder om röset ansluter ett gravfält från yngre järnåldern (500-1050 e.kr) där flera anläggningar än idag är bevarade. Några meter norr om röset finns en källa, ”Kuskällan” eller ”Korskällan”, som är en så kallad offerkälla, vari man kunde slänga i ett mynt eller något annat av värde så att man blev frisk, trodde man. Lite mera Nordväst om röset finns det lämningar kvar från Tuns gamla bytomt som har varit bebodd från yngre järnåldern ända fram till 1806 då byn flyttades.

Hitta Hit