Många namn har fått ändelsen kleven eller kleva på Platåbergen. De är alla förknippade med branter i bergen.

Sandstenskleven vid Hällekis består av de bergarter som avsattes ovanpå urberget för drygt 500 miljoner år sedan och som nu bildar en brant strandbank vid Vänern, norr om Hällekis campingområde. Vår kontinent befann sig vid detta tillfälle på en sydlig latitud av 40 grader.

Ett tunt lager av ett s.k. konglomerat som finns längs strandkanten, överlagras av tjocka bankar av sandsten, allt avsatt på grunt vatten i ett hav. Sandstenen består till större delen av kvartskorn, d.v.s. en ursprunglig sandbotten i vilken ett böljande vågmönster avslöjar att vattendjupet varit litet. I de finkornigare, lerigare delarna av sandstenen finns spår efter organismer som levde på botten av havet. Sandstenen har fått sitt namn, Mickwitzia, uppkallat efter ett av dessa djur – en armfoting.

Du når bäst Sandstenskleven längs stigen som går längs med stranden norr om Hällekis Camping.

Hitta Hit