Bockaskedeåsen är med sina 35 meter den högsta åsen i Valle härad.

Här är landskapet böljande och varierat, med kullar, åsryggar och små sjöar. Detta speciella område är ett resultat av sista istiden, och är något som man kallar ett kamelandskap. Från Bockaskedeåsen har du en utsikt över hela kamelandskapet, men även Billingen i öster och Kinnekulle i väster. Billingeleden går över Bockaskedeåsen.

Den del i naturreservatet som ligger öster om vägen, Toran, sträcker sig upp mot Billingen och består av diabasbranter och gammelskog. Det här området är mer svårvandrat och stigarna är inte utmärkta på kartan. 

Hitta Hit