Boc­kas­ke­deå­sen är med sina 35 meter den högs­ta åsen i Val­le härad. 

Här är land­ska­pet böl­jan­de och vari­e­rat, med kul­lar, åsryg­gar och små sjö­ar. Det­ta spe­ci­el­la områ­de är ett resul­tat av sista isti­den, och är något som man kal­lar ett kame­land­skap. Från Boc­kas­ke­deå­sen har du en utsikt över hela kame­land­ska­pet, men även Bil­ling­en i öster och Kin­ne­kul­le i väs­ter. Bil­ling­e­le­den går över Bockaskedeåsen.

Den del i natur­re­ser­va­tet som lig­ger öster om vägen, Toran, sträc­ker sig upp mot Bil­ling­en och består av dia­bas­bran­ter och gam­melskog. Det här områ­det är mer svår­vand­rat och sti­gar­na är inte utmärk­ta på kartan. 

Hit­ta Hit

Boc­kas­ke­deå­sen-Toran är ett natur­re­ser­vat.