Ållebergs högsta punkt ät 335 meter över havet – därmed är det högst av alla de västgötska platåbergen! Berget reser sig ca. hundra meter över det omgivande landskapet, med branta diabasstup mot norr och en mer sluttande profil mot söder. Ålleberg ligger på Falbygdens kalkstensplatå och själva berget består av lerskiffer och diabas. Diabasen finns bara mot norra delen av berget. Kalkstenen ligger runt berget och ger bördiga och näringsrika odlingsjordar. Även på berget har geologin gett en speciell växtlighet, med ädellövskog i bergsbranterna och artrika ängs- och betesmarker.

Sedan 1941 har Ålleberg varit en viktig plats för segelflyg, och än idag har man en segelflygskola och ett segelflygsmuseum.

Läs mer på www.vastsverige.com/falkoping/ålleberg

Naturreservat på Ålleberg

Bilder från Ålleberg