Muse­et ger inblick i mat­håll­ning och lant­hus­håll förr i tiden. 

Det­ta visas genom bild, ljud och fil­mer. Muse­et har dess­utom en av Sve­ri­ges all­ra störs­ta sam­ling­ar av gam­la jord­bruks­ma­ski­ner och red­skap. På 3000 m² visas bl.a. själv­bin­da­re, slä­dar, skör­de­trös­kor, motor­så­gar, vag­nar, ski­dor och myc­ket mera.

Läs mer på www.sarestadlandsbygdsmuseum.se

Hit­ta Hit