I Sve­ri­ge tän­ker vi kanske främst på Got­land när vi pra­tar om rau­kar

Där ero­de­rar vågor­na från Öster­sjön kalk­ste­nen så att hår­da­re delar av kalk­ste­nen står kvar som pela­re efter strän­der­na. Även forn­ti­da hav ero­de­ra­de strän­der­nas kalkstenar.

Öst­ra delen av natur­re­ser­va­tet Munkäng­ar­na utgörs av den s.k. Röd­stensk­le­ven, en mar­kant kalk­stens­brant som sträc­ker sig runt hela Kin­ne­kul­le. Efter senas­te isti­den för mer än 10 000 år sedan nåd­de havet upp till kalk­stenslag­ret var­för havs­vå­gor­na gröp­te ur kalk­ste­nen till rauk­lik­nan­de for­mer i bran­ten. Det är så Mörkeklevs grot­ta har bil­dats och ock­så den rauk som kal­las Pre­dik­sto­len ovan­för grottan.

Hit­ta Hit

Mörkeklevs grot­ta lig­ger i natur­re­ser­va­tet Munkäng­ar­na.