I Sverige tänker vi kanske främst på Gotland när vi pratar om raukar

Där eroderar vågorna från Östersjön kalkstenen så att hårdare delar av kalkstenen står kvar som pelare efter stränderna. Även forntida hav eroderade strändernas kalkstenar.

Östra delen av naturreservatet Munkängarna utgörs av den s.k. Rödstenskleven, en markant kalkstensbrant som sträcker sig runt hela Kinnekulle. Efter senaste istiden för mer än 10 000 år sedan nådde havet upp till kalkstenslagret varför havsvågorna gröpte ur kalkstenen till raukliknande former i branten. Det är så Mörkeklevs grotta har bildats och också den rauk som kallas Predikstolen ovanför grottan.

Hitta Hit

Mörkeklevs grotta ligger i naturreservatet Munkängarna.