Mellan 1877 och 1951 var Gössäter mekaniska stenhuggeri i bruk.

De första maskinerna på 1800-talet drevs av en ångmaskin som eldades med alunskiffer. 1904 flyttades den gamla stenhuggarverksamheten från Hällekis hamn till Gössäter, och verksamheten kunde utökas.

I slutet av 1920-talet gjorde man en stor modernisering av verksamheten och köpte in nya maskiner. Från 1930 var Gössäter det största och mest kända stenhuggeriet på Kinnekulle, med som mest ett 50-tal anställda. 1951 var maskinerna slitna och verksamheten lades ner.

Hitta Hit