Det började med att en privatperson vid arbete i sin trädgård hittade en halsring av guld i Vittene sensommaren 1990. När fyndet blev känt för arkeologer hösten 1995 hittades resten av skatten.

I samband med avsökning av området hittades ytterligare fynd av en boplats från järnåldern. Fyndet visade sig vara en guldhalsring från förhistorisk tid och när man hittade ytterligare fyra guldföremål blev det tydligt att man funnit en av Sveriges största guldskatter från tiden kring Kristi födelse. Plötsligt hade området som tidigare betraktats som ganska fyndfattigt blivit en sensationell och nationell angelägenhet.

Guldfyndet från Vittene finns sedan en längre tid tillbaka i Guldrummet på Statens Historiska Museum. Men berättelsen om Sveriges tredje största guldfynd genom tiderna och det ovanliga kulturarvet i Vittene finns tillgängligt i sin naturliga miljö längs med den drygt tre kilometer långa kulturleden.

Hitta Hit