Lutt­ra gång­grift är en av de mest beröm­da av Fal­byg­dens drygt 250 gång­grif­ter och kanske den mest foto­gra­fe­ra­de. Den upp­för­des under sten­ål­dern, för cir­ka 5000 år sedan.

På Fal­byg­den min­ner väl­di­ga mega­lit­mo­nu­ment, både på den omgi­van­de lands­byg­den och inne i själ­va Fal­kö­ping, om hur de förs­ta bön­der­na i lan­det begrav­de sina döda och mar­ke­ra­de sin när­va­ro för efter­värl­den. Här finns inte mind­re än två tred­je­de­lar delar av alla gång­gif­ter i Sve­ri­ge, det vill säga sto­ra grav­mo­nu­ment av kolos­sa­la stenar.

Lutt­ra gång­grift har en bygg­nads­stil som är typisk för Fal­byg­den. Den upp­för­des under sten­ål­dern, för cir­ka 5500–5000 år sedan, som en grav för många män­ni­skor. Inu­ti gång­grif­ten har arke­o­lo­ger hit­tat ben från cir­ka 100 indi­vi­der. För­u­tom ben efter grav­lag­da män­ni­skor fann man bland annat även pil­spet­sar av flin­ta, ben­nå­lar samt häng­en av ben och djur­tän­der. Gång­grif­ten har ett enda tak­block kvar på ursprung­lig plats, det väger omkring 13 ton.

Hit­ta Hit