Mellan Brunnhems­ber­get och söd­ra Bil­ling­en lig­ger ett litet pla­tå­berg, som är 284 meter högt – Myg­ge­ber­get. Bergar­ter­na vi hit­tar på Myg­ge­ber­get är sam­ma som för alla pla­tå­berg (urberg, sand­sten, alun­skif­fer, kalk­sten, ler­skif­fer och dia­bas). Dia­baspla­tån på Myg­ge­ber­get delas med Tova­ber­get, som är ett läg­re men till ytan stör­re berg. Ibland räk­nas både Myg­ge­ber­get och Tova­ber­get som utlö­pa­re från Brunnhemsberget.

Myg­ge­ber­get har inte någon själv­klar angö­rings­punkt och man kan ha Bor­gun­da­ber­get eller natur­re­ser­va­tet på Tova­ber­get som huvud­mål och sedan bese Myg­ge­ber­get från vägen. Men för den även­tyr­li­ge så går det allt att ta sig upp! Använd gär­na lant­mä­te­ri­ets kar­ta och beak­ta alle­mans­rät­ten så inte dom som bor i när­he­ten störs.

Lant­mä­te­ri­ets karta