Myggeberget

Ett litet platåberg

Mellan Brunnhemsberget och södra Billingen ligger ett litet platåberg, som är 284 meter högt – Myggeberget. Bergarterna vi hittar på Myggeberget är samma som för alla platåberg (urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och diabas). Diabasplatån på Myggeberget delas med Tovaberget, som är ett lägre men till ytan större berg. Ibland räknas både Myggeberget och Tovaberget som utlöpare från Brunnhemsberget.

Myggeberget har inte någon självklar angöringspunkt och man kan ha Borgundaberget eller naturreservatet på Tovaberget som huvudmål och sedan bese Myggeberget från vägen. Men för den äventyrlige så går det allt att ta sig upp! Använd gärna lantmäteriets karta och beakta allemansrätten så inte dom som bor i närheten störs.

Lantmäteriets karta