Vid utkiks­plat­sen har man en fan­tas­tisk utsikt över Sköv­de. Här finns ock­så en utställ­ning med ste­nar från Cemen­tas sten­brott. Här bör­jar ock­så Skogs­mul­le­ri­ket på Bil­ling­en!  Besök Skogs­mul­le och hans vän­ner runt Åsbo­torp­sjön. Kika in i husen och utfors­ka omgiv­ning­ar­na. Fle­ra grill­plat­ser finns längs vägen. Ett spän­nan­de och till­gäng­ligt utflyktsmål.

Hit­ta Hit