Naturvårdsområdet Slättbergen i centrala Trollhättan består av tre olika områden, Eriksroparken, Hjortmossen och Sandhem-Halvorstorp

I området Sandhem-Halvorstorp ser man flera stora ytor med plana berghällar av urberget. Här är urberget på sina ställen mer än 1,6 miljarder år gammalt! Den plana ytan (peneplanet) bildades genom vittring och erosion redan för mer än en halv miljard år sedan. Då fanns endast mycket primitiva livsformer och ingen vegetation på jorden. Den plana ytan kallas för det Subkambriska peneplanet eftersom den bildades före den Kambriska perioden. Peneplanet begravdes därefter av tjocka sedimentlager från ett hav som då trängde in över peneplanet.

Sedimenten är nu helt borteroderade men finns kvar framför allt som rester i form av platåbergens bergarter (t.ex. i Halle- och Hunneberg). Vi går med andra ord på en plan bergyta som fanns redan för mer än en halv miljard år sedan men som en gång var begravd under tjocka sedimentlager! I Slättbergen ser man också spår efter sista istiden då is och sten skrapade hällarna och åstadkom isräfflor i isens rörelseriktning.

Hitta Hit

Slättbergen är ett kommunalt naturvårdsområde, uppdelat på tre naturreservat i, eller i anslutning till, Trollhättans tätort.