Kinne-Vedums kyrka, byggd i sandsten från Kinnekulle, sägs vara Västergötlands bäst bevarade kyrka.

Den byggdes till största delen under andra halvan av 1100-talet. Tornet tillkom på 1200-talet och några utbyggnader gjordes på 1300- och 1400-talen. Altaret är från kyrkans äldsta tid och står på sin ursprungliga plats. Den består av fint huggna sandstensblock och täcks av en stor, hel skiva. Även dopfunten, som består av tre delar, är av sandsten. Dopfunten är förmodligen från senare hälften av 1100-talet.

Hitta Hit