Platåbergslandskapet ska brukas
– inte förbrukas!

Geologi berättar om planeten jordens historia. I vår natur finns det unika geologiska platser som är vetenskapligt och pedagogiskt viktiga för att förstå livets utveckling och planetens historia. En geopark får enligt Unescos krav inte vara involverad i någon typ av utvinning eller försäljning av geologiskt material – varken direkt eller indirekt via någon samarbetspartner. Vi uppmanar alla att uppleva geologin på plats i naturen, och påminner om att det inte är lagligt att plocka med sig stenar hem utan markägarens tillstånd! Det är heller inte tillåtet att knacka loss sten ur berg eller hugga in sitt namn i berghällar.

För att det ska bli lätt att göra rätt så har vi tagit fram några symboler som är fria att användas.

Ett stensäkert löfte

Vi har tagit fram en enkel flyer med ett antal ”budord” som ska hjälpa besökare i Platåbergens Geopark att lämna minimalt med avtryck och slitage efter sig. Ett antal uppmaningar till att tänka till lite extra och vara varsam med det unika sceneri platåbergslandskapet utgör. Ett hållbart turistande gör att landskapet behåller sina särdrag så att generationer framöver kan uppleva av det vi njuter av idag.

Använd gärna flyern till gäster och besökare så vi kan sprida dessa klokskaper. Dela ut i receptionen, lägg på rummen eller häng upp i entrén.  Flyern är i A5-format och finns med fyra olika baksidor med bilder från våra berättarteman.

Beställ på info@platabergensgeopark.se så skickar vi ett gäng eller ladda ner här.

Markägarperspektivet

För att turism i platåbergslandskapet ska vara hållbar behöver all typ av turism ske med ett bra samarbete till lokala markägare. LRF, Naturturistföretagen, Visit Dalarna och Jordägarförbundet har tagit fram både en avtalsmall och en folder som vi uppmuntrar alla att använda vid turistaktiviteter på privatägd mark.

Sveaskog är en stor markägare i vårt område. Läs gärna mer på deras hemsida hur dom arbetar med upplåtelser av mark och vatten till turismföretagare.