Väster om Cementas norra stenbrott finns en utsiktsplats med en geologisk utställning.

Stora stenblock med olika typer av fossil ligger utlagda, bland annat kan man se ortoceratiter (bläckfiskskal) och stromatoliter (förstenade bakteriekolonier). På plats har man också fin utsikt över Skövde stad.

I norra brottet pågår fortfarande brytning av kalksten för att tillverka cement. Brottet är mycket intressant eftersom stora mängder fossil kan påträffas här. Guidade turer i området ordnas av Cementa. Vid dessa kan du knacka ut en egen fossil, t. ex. en ortoceratit som levde för 400 miljoner år sedan. I bergspringorna häckar idag skogsduvor.

Utsiktsplatsen nås enklast från Södra bergvägen.

Hitta Hit