Småskalig kalkbränning i fältugnar har mycket gamla anor kring Billingen.

Småskalig kalkbränning i fältugnar har mycket gamla anor kring Billingen. År 1916 bildades AB Gullhögens Bruk och år 1923 anlades den första cementfabriken. Gullhögens Bruk kom att expandera stort efter andra världskriget då anläggningen som mest hade över 400 anställda. Gullhögen köptes upp av Cementa år 1973.

Idag domineras den stora fabriksanläggningen av stora silos, ugns- och krossanläggningar med mera. Cementindustrin ligger i anslutning till ett dagbrott som omger Våmbs kyrkby på tre sidor. Anläggningen är av stort industrihistoriskt intresse för såväl Skaraborg som Skövde. Den är idag en av få cementfabriker i landet.

Väster om Cementas norra stenbrott finns en utsiktsplats med en geologisk utställning. Stora stenblock med olika typer av fossil ligger utlagda, bland annat kan man se ortoceratiter (bläckfiskskal) och stromatoliter (förstenade bakteriekolonier). På plats har man också fin utsikt över Skövde stad.

I norra brottet pågår fortfarande brytning av kalksten för att tillverka cement. Brottet är mycket intressant eftersom stora mängder fossil kan påträffas här. Guidade turer i området ordnas av Cementa. Vid dessa kan du knacka ut en egen fossil, t. ex. en ortoceratit som levde för 400 miljoner år sedan. I bergspringorna häckar idag skogsduvor.

Utsiktsplatsen nås enklast från Södra bergvägen.

Hitta Hit