Stora Stenbrottet på Kinnekulle är ett 40 meter djupt stenbrott där man bröt kalksten.

De undre lagren av kalksten sträcker sig hela 400 miljoner år tillbaka i tiden och stenlagrens färgskiftningar och den vackra miljön har gjort att stenbrottet är en av de mest populära platserna att besöka på Kinnekulle.

I stenbrottet kan man se 40 meter av Kinnekulles mäktiga lager av kalksten, den s.k. ortocerkalken. I stenen syns fossil (förstenade djur) av bläckfiskar och kräftdjur som levde i havet för 400 miljoner år sedan, då bergarten bildades. Kalkstenen avsattes under ca 50 miljoner år (1 mm per 1000 år). Den är tydligt skiktad och olika färgad på olika nivåer, grå, gröngrå eller rödbrun. Dessa skikt är av olika kvalitet och har använts för olika ändamål. Den undre kalkstenen har brutits för cementtillverkning och kalkbränning. De övriga lagren har främst bearbetats till olika typer av byggnadsmaterial.

I stenbrottet har det mesta av kalkstenen använts till cementtillverkning under åren 1892-1979. Totalt har ca. 80 miljoner ton kalksten brutits ut. I samband med att cementtillverkningen upphörde och täktområdet efterbehandlades fanns det risk för att de grundvattenströmmar som försåg de nedanför liggande Munkängarna skulle skäras av. Med anledning av detta anlades en damm i täktbottnen för att förse ängarna med vatten. I dammen finns regnbågsöring inplanterad. Fiskekort köpes på bl.a. turistbyrån i Lidköping.

Hitta Hit