Gisseberget

Ett platåberg utanför geoparken

Gisseberget är ett av Västergötlands minsta platåberg ytmässigt, men samtidigt ett av de högsta med sina 327 meter över havet. Berget ligger i Tidaholms kommun. Gisseberget ligger på samma kalkstensplatå som Plantaberget, Varvsberget och Gerumsberget och själva berget vi ser består av lerskiffer och diabas.

Gisseberget upplevs vackert från tex Östra Gerums kyrka där man har vy ut över berget. Vill man ta sig upp på det så rekommenderar vi lantmäteriets karttjänst  för att se dom få stigar som leder upp mot berget samt beakta allemansrätten så att man inte stör dom som bor i närheten.

Lantmäteriets karta