Gisseberget

Ett platåberg utanför geoparken

Gisseberget är ett av Västergötlands minsta platåberg ytmässigt, men samtidigt ett av de högsta med sina 327 meter över havet. Berget ligger i Tidaholms kommun. Gisseberget ligger på samma kalkstensplatå som Plantaberget, Varvsberget och Gerumsberget och själva berget vi ser består av lerskiffer och diabas.

Gisseberget upplevs med fördel från tex Östra Gerums kyrka där man har en vacker vy över berget. Gisseberget är relativt svårtillgängligt och man kan behöva gå nära, eller över, privata gårdar. Vill man ta sig upp på det så rekommenderar vi lantmäteriets karttjänst för att se dom få stigar som leder upp till berget. Beakta dessutom allemansrätten så att du inte stör dom som bor i närheten.

Lantmäteriets karta
Allemansrätten