Från Ber­ga­går­den på Hun­ne­berg går en stig längs vat­ten­dra­get som slu­tar i Byklavsfallet.

Längs den­na unge­fär 200 meter långa stig sit­ter infor­ma­tions­tav­lor om ber­gens geo­lo­gi upp­sat­ta. Bergart för bergart och i sti­gan­de ord­ning berät­tar infor­ma­tions­tav­lor­na om Hun­ne­bergs geo­lo­gis­ka uppbyggnad.

Hit­ta Hit