Från Bergagården på Hunneberg går en stig längs vattendraget som slutar i Byklavsfallet.

Längs denna ungefär 200 meter långa stig sitter informationstavlor om bergens geologi uppsatta. Bergart för bergart och i stigande ordning berättar informationstavlorna om Hunnebergs geologiska uppbyggnad.

Hitta Hit