År 1150 slog sig cisterciensermunkar ner i Varnhem vid Billingens västsluttning. Läget var idealiskt med bördig åkermark och tillgång till timmer, sten och friskt vatten från berget.

Munkarna byggde upp en liten klosterstad och utgrävningar visar att de inte bara hade ett avancerat vatten- och avloppssystem, utan förmodligen även kanaler för värme och ventilation.

I slutet av 1200-talet var klosterkyrkan i Varnhem Sveriges allra största kyrkobyggnad. Verksamheten blomstrade i flera århundraden. Men i samband med reformationen på 1500-talet upphörde klosterverksamheten och kyrkan lämnades åt sitt öde. Magnus Gabriel de la Gardie lät restaurera kyrkan under 1600-talet och tack vare honom är den idag i gott skick. Själva klosterbyggnaderna fick däremot förfalla och inte förrän på 1920-talet började man gräva ut de gamla ruinerna. Klosterlivet är väl dokumenterat och i museet vid kyrkan finns bland annat en modell av den centrala klosteranläggningen samt intressanta bilder och texter.

Varnhems vackra kyrka är gravplats för den Erikska kungaätten som regerade under 1100- och 1200-talet. Här vilar också Stockholms grundare Birger Jarl, liksom kyrkans ”räddare” Magnus Gabriel de la Gardie och hans maka Maria Eufrosyne.

Hitta Hit