Norr om det mer välkända naturreservatet Nohlmarken ligger ett litet naturreservat som heter Skultorpsprofilen.

Det är ett äldre kalkbrott där det bildats kalktuff i stora mängder längs brottets väggar. Reservatet har varit skyddat ända sedan 1927 på grund av den speciella geologin. Kalkbrottet fortsätter söderut och överallt ses stora mängder kalktuff.

Kalktuff är en vit eller gulaktig porös bergart som består av kalciumkarbonat. Den bildas genom att vatten löser ut kalk då det rinner genom kalkhaltigt berg. Då kalkhaltigt vatten når ytan fälls kalciumkarbonat ut. Utfällningen kan kapsla in växtlighet eller annat material som råkar finnas i dess väg. Där utfällningen är riklig bildas kalktuff som då kan innehålla växtdelar och andra föremål. Processen är pågående och visar hur fossil kan bildas. När det biologiska materialet försvunnit finns avtrycken kvar som hålrum i kalktuffen. Dessa avtryck är ofta mycket detaljrika och studier av växtavtryck i kalktuff har haft stor betydelse för att förstå hur floran har vandrat in.

Hitta Hit