Ett fan­tas­tiskt sätt att upp­le­va pla­tå­bergs­land­ska­pet är att vand­ra längs pilgrimsleden.

Här har män­ni­skor gått i hund­ra­tals år, från medel­ti­dens krist­na på väg till heli­ga plat­ser fram till dagens vand­ra­re på jakt efter inre frid. Natu­ren och kul­tur­land­ska­pet föl­jer oss längs vägen.

Pil­grims­le­den Ska­ra­borg är upp­de­lad på många oli­ka etapper.

Läs mer på http://www.pilgrimisverige.se/v%C3%A4sterg%C3%B6tland-16873750

Hit­ta Hit