Hullsjön ligger på Tunhemsslättten i Trollhättans kommun med Hunneberg i fonden. Sjön ligger 38 meter över havet och har en yta om cirka 1,84 kvadratkilometer med ett djup på cirka 1,2 meter. Sjön och området omkring är naturreservat.

Människan bosatte sig tidigt kring Hullsjön. Det goda tillgången på fisk och fågel lockade. I trakten kring Hullsjön finns fornlämningar och spår av liv från Stenåldern och framåt. Runt Hullsjön fann man lättbrukade moränjordar som passade fint till att odla olika sädesslag.

Fågelliv – Hullsjön är en de finaste fågellokaler vi har i Sverige där över 260 arter noterats. Oavsett om en är fågelskådare eller inte så är Hullsjön ett trevligt utflyktsmål för många. Sjön ligger som en spegel på slätten och omgärdas av madmark med stundom översvämmade stränder. Dessa mader har sedan lång tid använts för slåtter och bete vilket skapat en livsmiljö som gynnar fågellivet. Hullsjön är bland annat en viktig rastlokal för änder, svanar och gäss.
På våren bjuds här ett skådespel av världsklass. Lärkornas lekande flykt över fälten, tofsvipans knyckiga luftfärder och vinande läte blandas med storspovens drillande. Här kan man också möta spelande dvärg- och dubbelbeckasiner. Många fåglar stannar till här på väg norrut för att fylla på energiförrådet. Under sommaren lugnar fågellivet ner sig något utan att för den skull helt stanna av. Framåt hösten drar många arter söderut igen och passerar återigen Hullsjön. Runt Hullsjön finns ett flertal parkeringsplatser med hänvisning till fågeltorn och gömslen.
Flora – Hullsjön är ett mycket näringsrikt vatten vilket gör att växter som bredkaveldun, stor andmat, kranssvalting, blomvass och jättegröe trivs fint här. Trots att sjön är såpass grund och näringsrik täcks bara en fjärdedel av vegetation. Madängarna som översvämmas årligen präglas av gräs- och starrika fuktängar som bjuder på arter som veketåg, tuvtåtel, krypven, älgört och fackelblomster.
Hitta Hit