I Dju­pa­da­len hit­tar du en liten kan­jon – en ero­sions­dal. Den bil­da­des efter sista isti­den när enor­ma vat­ten­mas­sor från en smält­vat­ten­sjö tap­pa­des ut i havet i väs­ter. Vatt­net skar ner upp till 14 meter i kalkstenen. 

Runt kan­jo­nen i Dala hit­tar vi alvar­mar­ker med tunt jord­la­ger och rik flora.

Hit­ta Hit

Dju­pa­da­len i Dala är ett natur­re­ser­vat.